Tin mới nhất
Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Nov 24,2021

Đọc thêm
Cast Iron Clamp Type Non-rising Stem Soft-sealing Gate Valve

Kiểu sò Thờ bởi sắt không vươn ra van ẩm ướt

MxtLand nông nỗi tứ 939; Lực lượng van bịt miệng, loại kẹp, không có leo, có thể được dùng để điều chỉnh và đóng các vật liệu mà nhiệt độ không cao hơn 80 85455; các đường ống và thiết bị.

Comment

Body material:

Gray cast iron/ Ductile cast iron

Size range:

DN50~200

Pressure rating:

1.0~1.6MPa

Operating temperature:

0~80℃

End connection:

Clamp

Applicable medium:

Water, Sewage

Mode of operation:

Manual

Applicable industry:

Water & Water Treatment

Power generation

Pulp & Paper

Municipal

Design & Manufacture:

API, ASME, ASTM, ANSI, BS, DIN, JIS, ISO, GB
Điều tra và Trích lời

+86 130 2127 0021

Full Name*

Email*

Company

Phone

Request or message*


Vali công nghiệp liên kết