Comment
QKK
TQKK
Cán cân
Tin mới nhất
Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Nov 24,2021

Đọc thêm

QKK


Tôi có thể hỏi 160; mẫu van được không?

Chắc chắn rồi. Chúng tôi chào đón hàng mẫu để kiểm tra và kiểm tra chất lượng. Mẫu hòa được chấp nhận.


Ông có thể cung cấp dịch vụ OEM hay OM không?

Ông có thể cung cấp tài liệu và chứng nhận không?

Điều kiện giao hàng của anh là gì?

Hàng hóa là gì và anh chuyển hàng thế nào?

Xử lý sau khi bán hàng

Thời gian chính trung bình là bao nhiêu?

Sao lại chọn chúng ta?