Đang nung khí

Yêu cầu Quote
Comment TQKK
Cán cân

Khu sản nghiệp Hạ tầng nhờ vào việc tự động điều khiển khí nóng và lạnh, nước và chất lỏng truyền nhiệt hay tủ lạnh truyền qua các hệ thống dẫn ống, khí thải và trao đổi nhiệt. Là một trong những phụ kiện quan trọng trong ngành công nghiệp HVAC, van khí là một bộ phận điều khiển trong hệ thống vận chuyển chất lỏng. Nó có chức năng là ngăn chặn điều chỉnh và chuyển hướng để ngăn chặn ổn định áp suất phản động và nhiễu sóng hoặc tràn và giảm áp suất.


MstmLand nông nỗi ngon.35; 39; Lực lượng điều khiển HVAC là thành phần quan trọng trong hệ thống kết thúc, và hiệu quả của chúng là một yếu tố quan trọng trong hiệu quả hệ thống chung. Hãy chọn từ hàng ngàn kết hợp van và động cơ được xây dựng để cung cấp năng lượng, đáng tin cậy, lâu dài và không có lỗ.Discover More Applications by MstnLandStart Your Partnership With MstnLand

Bắt đầu làm bạn tình với MstmLand

Muốn biết thêm