Chính sách đòi nợ

dịch vụ TQKK
Cán cân
Tin mới nhất
Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Nov 24,2021

Đọc thêm

Sản phẩm

Chỉ trong vòng mười tám tháng sau khi kiểm tra đầy đủ hoặc trong vòng mười hai tháng sau khi bắt đầu sử dụng, thứ nào ngắn nhất, Mụ cố định sửa hay thay thế hàng hóa hay các thành phần hư hại của hàng hóa miễn phí nếu bị hư hại dưới cách sử dụng bình thường, do Mụ cố định không đủ thiết kế hay sản xuất.


Tuy nhiên, các ca sửa hay thay thế sẽ được tính toán trong các ca sau đây. Ghi chú rằng nếu có một thỏa thuận riêng biệt. Cái hợp đồng đó sẽ được ưu tiên hàng đầu: BSODN Khi mà sản phẩm được sử dụng theo cách sai lệch khỏi hệ thống hay hướng dẫn sử dụng,

  • Khi sản phẩm bị hư do giao kém cẩn thận như gây nhiễu bằng chất gây nhiễu bằng nước ngoài hay việc dính đầy vết bẩn mặt nước, BJDZ Khi sản phẩm được giải thích, sửa chữa hay sửa chữa bởi một người khác ngoài MstmLand;

  • Khi sản phẩm đã từng nằm ngoài tầm kiểm soát của bang, bao gồm thảm họa tự nhiên như gió hay lũ lụt, động đất và bão điện, hỏa hoạn, ô nhiễm (các môi trường đặc biệt), tổn thương về muối, chiến tranh hay hành động khủng bố,

  • Khi một sự thất bại thuộc về bất kỳ nhân tố nào khác được coi là trách nhiệm của MstmLand.