dịch vụ TQKK
Cán cân
Tin mới nhất
Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Ứng dụng Yêu cầu Quy ước tính trong nghành công nghiệp hiện đại

Nov 24,2021

Đọc thêm

Thông tin vận tải


Sau khi xác nhận các thông số van, số lượng, phương pháp giao hàng và thời gian với người đại diện dịch vụ khách hàng, anh sẽ nhận được tiền công ty và gợi ý;399; Tài khoản tài chính, chúng tôi s ẽ bắt đầu sản xuất. Sau khi hoàn thành sản xuất, chúng tôi sẽ thông báo bạn vận chuyển hàng ở cảng con tàu hoặc theo yêu cầu của bạn, và giao hàng cho bạn bằng đường biển hay không ngay sau khi thanh to án xong.


Vui lòng chú ý: mọi nhân viên bán hàng có trách nhiệm của nhà sản xuất van ưa thích MstmLand luôn luôn chú ý vào mọi thứ từ lúc bạn đặt hàng đến khi hàng của bạn được phát hiện bởi công ty hậu cần. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát được công ty hậu cần, có nghĩa là có thể có sự chậm trễ không thể tránh khỏi, thiệt hại/mất mát hàng hóa do thời tiết hay bất ngờ khác. Khi điều này xảy ra với anh, hạ hạ hạ và hạ hạ sốt;397; lo lắng, đội của chúng t ôi sẽ ở đây để giải quyết các vấn đề này và cung cấp cho bạn một kinh nghiệm mà bạn không và kiểm tra 352;39; Không cần lo đâu.


MstnLand Shipping Info